Ο Άρης Πλαστήρας έχει υπάρξει μέλος της ερευνητικής ομάδας της Κλινικής Κατώτερου Πεπτικού του King’s College Hospital για 4 έτη καθώς και μέλος της ερευνητικής ομάδας της Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής του Ιπποκράτειου Αθηνών για 6 συναπτά έτη.
Έχει συμμετεάσχει στη συγγραφή ιατρικών συγγραμμάτων (‘OPIE - DRUGS FOR THE HEART’ 6th edition, ‘Adolescence- Age changes and potential" 1st edition’, ‘Experimental Embryology’ 1st edition).
Εργασίες και άρθρα του έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή χειρουργικά και γαστρεντερολογικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων. Οι σημαντικότερες εξ αυτών:
 1. Kapritsou M, Plastiras A. Enhanced recovery after surgery programs: Evidence-based practice in perioperative nursing. Asia Pac J Oncol Nurs. 2022 Feb 17;9(7):100042. doi: 10.1016/j.apjon.2022.02.004. PMID: 35647227; PMCID: PMC9136255.
 2. Plastiras A, Korkolis D, Frountzas M, Theodoropoulos G. The effect of anastomotic leak on postoperative pelvic function and quality of life in rectal cancer patients. Discov Oncol. 2022 Jun 25;13(1):52. doi: 10.1007/s12672-022-00518-w. PMID: 35751713; PMCID: PMC9233722.
 3. Tasis N, Prountzopoulou AA, Skafida E, Arnaouti M, Tsirlis T, Plastiras A, Manatakis DK, Arnogiannaki N, Korkolis DP. Giant teratoma of the pancreas expanding to the mediastinum: Rare tumor and literature review. Rare Tumors. 2022 Dec 26;14:20363613221147470. doi: 10.1177/20363613221147470. PMID: 36601383; PMCID: PMC9806373.
 4. Rompou VA, Korkolis D, Skafida E, Tsamis D, Plastiras A. Splenosis mimicking gastric obstructive tumor: Diagnostic workup and surgical excision. Clin Case Rep. 2021 Dec 26;9(12):e05225. doi: 10.1002/ccr3.5225. PMID: 34963809; PMCID: PMC8710848.
 5. Kypraios D, Manthopoulou E, Dimitroulopoulos D, Plastiras A, Ioannou A, Katsinelos D, Tsamakidis K. A Modified "Rendezvous" Technique for EUS-guided Recanalization of a Rectal Anastomotic Stricture without Fluoroscopy and Stenting. J Gastrointestin Liver Dis. 2021 Sep 21;30(3):404-406. doi: 10.15403/jgld-3792. PMID: 34551028.
 6. Plastiras A, Iosif E, Georgiou G, Haji A, Haq A, Papagrigoriadis S, Nunoo-Mensah J. Right versus Left Colon Cancer: Is there a difference in outcomes? World J Colorectal Surg 2019;8 :14-21.
 7. Haji A, Plastiras A, Ortenzi M, Gulati S, Emmanuel A, Hayee B. Elective endoscopic clipping for the treatment of symptomatic diverticular disease: a potential for 'cure'.Gut. 2018 May 5. pii: gutjnl-2017-315509
 8. Plastiras A, Sideris M, Gaya A, Haji A, Nunoo-Mensah J, Haq A, Papagrigoriadis S. Waiting Time following Neoadjuvant Chemoradiotherapy for Rectal Cancer: Does It Really Matter. Gastrointest Tumors. 2018 Feb;4(3-4):96-103.
 9. Tsamis D, Plastiras A, Natoudi M, Oikonomou E, Zografos G, Leandros E, Albanopoulos K. Impact of Laparoscopic Sleeve Gastrectomy on Weight Loss and Associated Comorbidities in Adolescents and Young Adults. J Laparoendosc Adv Surg Tech A. 2015 Dec;25(12):971-5
 10. Theodoropoulos GE, Spiropoulos V, Bramis K, Plastiras A, Zografos G. Dermal flap advancement combined with conservative sphincterotomy in the treatment of chronic anal fissure. Am Surg. 2015 Feb;81(2):133-42.
 11. Tousoulis D, Plastiras A et. al. Omega-3 PUFAs improved endothelial function and arterial stiffness with a parallel antiinflammatory effect in adults with metabolic syndrome. Atherosclerosis. 2014Jan ; 232(1):10-6.
 12. Plastiras A, Tsamis D., Flessas I., Linardoutsos D., Theodoropoulos G., Zografos G. Silent Gastroduodenal Perforations Resulting from Ingested Chicken Bone: Presentation of two cases. The American Surgeon 2014May, vol.80
 13. Siasos G, Tousoulis D, Kokkou E, Oikonomou E, Kollia ME, Verveniotis A, Gouliopoulos N, Zisimos K, Plastiras A, Maniatis K, Stefanadis C. Favorable effects of concord grape juice on endothelial function and arterial stiffness in healthy smokers. Am J Hypertens. 2014 Jan ;27(1):38-45.
 14. Theodoropoulos GE, Plastiras A, Ntouvlis C, Zografos G. Delorme's Procedure Revisited for an Incarcerated Transverse Loop Colostomy Prolapsed Repair, Am Surg. 2013 Mar;79(3):121-3.
 15. Siasos G, Tousoulis D, Oikonomou E, Zaromitidou M, Verveniotis A, Plastiras A. et. al. Effects of omega-3 fatty acids on endothelial function, arterial wall properties, inflammatory and fibrinolytic status in smokers: A cross over study. Int J Cardiol. 2011 Nov 17.
 16. Tousoulis D, Antonopoulos AS, Antoniades C, Saldari C, Stefanadi E, Siasos G, Stougianos P, Plastiras A, Korompelis P, Stefanadis C. 2.Role of depression in heart failure--choosing the right antidepressive treatment, Int J Cardiol. 2010 Apr 1;140(1):12-8. Epub 2009 Jun 6. Review
 17. Siasos G, Tousoulis D, Oikonomou E, Zaromitidou M, Verveniotis A, Plastiras A, et. al. Effects of omega-3 fatty acids on endothelial function, arterial wall properties, inflammatory and fibrinolytic status in smokers: A cross over study, Int J Cardiol. 2011 Nov 17
 18. Plastira, K., Angelopoulou, R., Msaouel, P., Mantas, D., Bolaris, S., Plastiras A, Baka, S., Paparisteidis, N. (2007) The effects of age on the incidence of aneuploidy rates in spermatozoa of oligoasthenozoospermic patients and its relationship with ICSI outcome. Int. J. Androl., 30(2): 65-72.
 19. Plastira K, Angelopoulou R, Msaouel P, Zanioti K, Plastiras A., Mantas D. (2007) The effects of age on DNA integrity and chromatin packaging in spermatozoa of oligoasthenoteratozoospermic patients. JARG, 24(1): 68.
 20. Pothos A., Plastira K, Plastiras A, Goutas N, Vlachodimitropoulos D., Angelopoulou R. Assessment of the HER2 status in archival material of breast carcinomas by Immunohistochemistry: comparison with Fluorescence in situ Hybridisation. Acta Histochemica & Cytochemica, 2008.
 21. Plastira K, Msaouel P, Zanioti K., Plastiras A, Mantas D., Angelopoulou R. The correlation of DNA fragmentation, chromatin packaging and aneuploidy rates in the spermatozoa of oligoasthenoteratozoospermic patients and their relationship with ICSI outcome. Int J Androl 2008.